Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Treaper oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- 
ja tietosuojaseloste. Laadittu 24.05.2018. Viimeisin muutos 24.05.2018.
 
Rekisterinpitäjä
Treaper oy, Kiertokoulu 36b 82220 NIITTYLAHTI
Yhteystiedot rekisteriä koskevissa asioissa.

Lauri Kakkonen, info@3hgr.fi 050-3008890
 
Rekisterin nimi
Treaper oy:n asiakasrekisteri.
 
Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet.
Ilman henkilötietojen luovutusta et voi olla asiakkaamme, etkä tilata verkkokaupastamme.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen.
Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, 
sähköpostiosoite, osoite) laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.
Tietoja säilytetään verkkokaupassa asiakkuuden keston ajan, sähköpostiarkistossa ja kirjanpitoaineistossa 15 vuoden ajan.

Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse,
puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, 
joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
 
Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Henkilötietojasi vastaanottavat:
- verkkosivujemme ylläpitäjä
- yrityksemme ja sen työntekijät
- kuljetusliike
- maksunvälittäjä
- tilitoimisto
- tilintarkastaja
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu 
asiakkaan kanssa.  

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käsitellään aina luottamuksellisesti.
Tiedot on suojattu sähköisen viestinnän tietosuojalain ja ilmaisemien periaatteiden sekä Viestintäviraston määräysten ja 
ohjeiden mukaisesti. Rekisteri sijaitsee suojatuilla palvelimilla. Rekisterin käyttö edellyttää pääkäyttäjän myöntämää 
henkilökohtaista käyttäjätunnusta. Manuaalinen aineisto säilytetään aina lukituissa tiloissa ja 
tuhotaan DIN 32757 -standardin mukaiseksi paperisilpuksi.
 
Tarkastusoikeus, oikeus vaatia tiedon korjaamista ja käsittelyyn liittyvät oikeudet
Sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilötiedot, pyytää tietojen oikaisemista, tietojen käsittelyn rajoittamista,
oikeus vastustaa käsittelyä, oikeus peruuttaa suostumus, oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä
"oikeus tulla unohdetuksi" on voimassa vain, jos meillä ei ole lakisääteisiä velvoitteita henkilötietojen käsittelyn jatkamiseen.
Rekisteröidyillä on myös muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet.